#

บริการของเรา

#

วิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการ

วางระบบให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ต่อการทำธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ
#

ออกแบบการแสดงผล UI/UX

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ปัญหาของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด
#

สร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน

ทั้งในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานและ ส่วนจัดการระบบการทำงานหลังบ้าน
#

ให้บริการเช่า Server และ Monitor

บริการติดตั้งระบบ สำรองข้อมูลและ Monitoring Alert ตลอด 24 ชม.

Our Services

#

CMS

#

CRM

#

Big Data

#

Web Service

#

Web Application

#

Chatbot

#

Oracle Developers

#

Line Developers