#

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเอ็มเอ็น คอร์ปอเรชั่น จํากัด

 เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการ ทำการตลาดบนโลกออนไลน์โดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ โดยจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้ ใช้งานง่ายและ ผู้ขายไม่เหนื่อย โดยมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 บริษัทจะให้คำปรึกษาแนะนำและ ออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้า ออกแบบการแสดงผล พัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ บริการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และ ดูแลการทำงานของระบบต่างๆอย่างมืออาชีพ

#

ภายใต้แนวคิด

#

Application Simply

 ออกแบบการใช้งาน Application ให้ชีวิตเราง่ายและมีความปลอดภัยมากขึ้น

On

#

Marketing Online

 เข้าถึงการตลาดแบบออนไลน์ ให้ Product เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

With

#

New Innovation

 สร้างสรรค์และพัฒนา Application ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน